несъобразен

несъобразен
прил. - несъответствен, неотговарящ, противоречив, неподобаващ, неприличен, неподходящ
прил. - несъгласуван, некоординиран, несъвпадащ, несъчетан
прил. - несъответствуващ

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • неподобаващ — прил. неподходящ, неподходен, неотговарящ, несъответствуващ, неприспособим, несъобразен, непригоден, несъвместим, неудобен, неуместен прил. недостоен, неприличен, непристоен прил. неблагоприличен, нереден, некоректен …   Български синонимен речник

  • неподходящ — прил. неподходен, неотговарящ, несъответствуващ, неприспособим, несъобразен, непригоден, неподобаващ, несъвместим, неудобен, неуместен прил. недостоен, неприличен, непристоен прил. неблагоприятен, неудачен, злощастен прил. ненавременен,… …   Български синонимен речник

  • неправомерен — прил. непозволен, незаконен, несъобразен със закона, незаконосъобразен, противоправен, несправедлив …   Български синонимен речник

  • непредвиден — прил. неочакван, изненадващ, ненадеен, неподозиран, случаен, внезапен, инцидентен, мигновен, стремителен, изневиделица прил. несъобразен с, не взет в съображение прил. проблематичен, вероятен, евентуален прил. непреднамерен …   Български синонимен речник

  • несъвместим — прил. несъгласуем, несъответствуващ, несъвпадащ, несъобразен, противоречив, неподходящ, неподобаващ, неотговарящ …   Български синонимен речник

  • несъгласен — прил. несговорлив, упорит, разноречив, противоречив, противен прил. несъобразен, несъответствуващ …   Български синонимен речник

  • несъответен — прил. неподходящ, несъгласуем, неотговарящ, несъобразен, различен, неприличен, несхождащ, несъвместим, противоречив, несъвпадащ прил. несъразмерен, непропорционален, прекомерен …   Български синонимен речник

  • несъответствуващ — прил. неподходящ, несъобразен, неподобаващ прил. непълен, неадекватен, неудовлетворителен, незадоволителен …   Български синонимен речник

  • плиткоскроен — прил. необмислен, необсъден, несъобразен прил. неуспешен, несполучлив прил. плитко скроен прил. прозрачен, прозиращ, шит с бели конци …   Български синонимен речник

  • противен — прил. обратен, насрещен, противоположен, срещуположен, диаметрален, далечен, отстранен, различен прил. несъобразен, несъгласен, противоречив прил. отвратителен, гаден, грозен, неприятен, гнусен, антипатичен, отблъскващ, омразен прил. враждебен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”